Hội thảo - Sự kiện

Workshop

Workshop phong thủy Tết Nguyên Đán

Thời gian: 16:00 AM
Ngày: 13/01/2023
MC: Vân Nguyễn

Phân tích tình hình chung và chu kỳ của thị trường. Làm rõ những mục tiêu doanh nghiệp tương ứng với từng giai đoạn trên. Các phương án củng cố đội ngũ nhân sự: Tạo dựng niềm tin - Gắn kết tổ chức - Kiến tạo lòng trung thành