WorkshopLỬA CHIẾN BINH tại HKTGroup 15/09/2022

15.09.2022

Một buổi đào tạo, chia sẻ về ⚡ Năng lượng và sự Nhiệt huyết 🔥 cho đội ngũ Sales mà học viện IREA đã thực hiện sáng ngày hôm nay.

Tuy thời lượng còn hạn chế nhưng Master Coach An Nguyen đã thực sự thắp lại và làm bùng nổ lên ngọn lửa chiến đấu của các chiến binh, vì hơn ai hết, giảng viên của IREA luôn nắm được tình hình thị trường, những khó khăn, vướng mắc mà đội ngũ kinh doanh gặp phải.

Cảm ơn các anh em đã tham gia. Hãy nhớ và tiếp tục giữ được ngọn lửa mà chúng ta đã tạo ra thật lâu bền và mạnh mẽ!!!
—————————————
Học viện đào tạo bất động sản quốc tế IREA

– Email: info@irea.vn
– Tư vấn miễn phí các gói đào tạo nhân sự: 0866 149 588

4.9/5

Tin tức liên quan

05.01.2023

PHƯỢNG HOÀNG NIẾT BÀN, TẮM LỬA TÁI SINH

04.01.2023

Thay đổi để thành công

27.12.2022

NHỮNG QUY TẮC TRONG CÔNG VIỆC

Phòng đào tạo thuê ngoài - Học viện IREA
22.12.2022

Đào tạo nhân sự Công ty CP TD Phúc Lộc | Cái Bè

6 hiểu lầm cản trở bạn đạt thành tích cao trong công việc môi giới
22.12.2022

6 hiểu lầm cản trở bạn đạt thành tích cao trong công việc môi giới # Phần 1

6 hiểu lầm cản trở bạn đạt thành tích cao trong công việc môi giới
22.12.2022

6 hiểu lầm cản trở bạn đạt thành tích cao trong công việc môi giới # Phần 2