Telesales

Nhận định nghề Môi giới Bất động sản vào thời điểm hiện nay?
21.12. 2022

Nhận định nghề Môi giới Bất động sản vào thời điểm hiện nay?

1001 cách đặt câu hỏi để thực hiện cuộc gọi tìm kiếm khách hàng tiềm năng
11.11. 2022

1001 cách đặt câu hỏi để thực hiện cuộc gọi tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Top 6 kịch bản Telesales Bất động sản tìm kiếm khách hàng tiềm năng
02.11. 2022

Top 6 kịch bản Telesales Bất động sản tìm kiếm khách hàng tiềm năng