IREA Podcast

IREA Podcast
20.10. 2022

IREA Podcast #4 – Đam mê khách hàng

IREA Podcast
20.10. 2022

IREA Podcast #3 – Khách Hàng là số 1

IREA Podcast
20.10. 2022

IREA Podcast #2 – Lửa Trong Sale Phone

IREA Podcast
20.10. 2022

IREA Podcast #1 – Làm gì khi thị trường bất động sản trầm lắng

IREA Podcast
20.10. 2022

IREA Podcast #5 – Những câu chuyện tại YUM!

IREA Podcast #6 - Những tuyên bố của YUM!
31.10. 2022

IREA Podcast #6 – Những tuyên bố của YUM!

Podcast IREA là series phát sóng được thực hiện đều đặn bởi đội ngũ Coach tại IREA, với mục đích cung cấp những kiến thức, góc nhìn về thị trường, về nghề, về những điều liên quan đến BĐS để lan tỏa những giá trị ra rộng khắp. Nội dung Podcast Chào mừng các bạn ... Read more