IREA #Hoạt động

Phòng đào tạo thuê ngoài - Học viện IREA
22.12. 2022

Đào tạo nhân sự Công ty CP TD Phúc Lộc | Cái Bè

15.09. 2022

Workshop: LỬA CHIẾN BINH tại HKTGroup – 15/09/2022

08.09. 2022

Tổng kết khóa huấn luyện tại Đất Nam Group

TIẾP CẬN & RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH VỚI KHÁCH HÀNG
11.11. 2022

Đào tạo nhân sự tại SNT Group

IREA Đào tạo nhân sự tập đoàn Phương Trang - Futa Group
31.10. 2022

Đào tạo nhân sự tập đoàn Phương Trang – Futa Group