Gary Keller

6 hiểu lầm cản trở bạn đạt thành tích cao trong công việc môi giới
22.12. 2022

6 hiểu lầm cản trở bạn đạt thành tích cao trong công việc môi giới # Phần 1

6 hiểu lầm cản trở bạn đạt thành tích cao trong công việc môi giới
22.12. 2022

6 hiểu lầm cản trở bạn đạt thành tích cao trong công việc môi giới # Phần 2

6 hiểu lầm cản trở bạn đạt thành tích cao trong công việc môi giới
22.12. 2022

6 hiểu lầm cản trở bạn đạt thành tích cao trong công việc môi giới # Phần 3

6 hiểu lầm cản trở bạn đạt thành tích cao trong công việc môi giới
22.12. 2022

6 hiểu lầm cản trở bạn đạt thành tích cao trong công việc môi giới # Phần 4

6 hiểu lầm cản trở bạn đạt thành tích cao trong công việc môi giới
22.12. 2022

6 hiểu lầm cản trở bạn đạt thành tích cao trong công việc môi giới # Phần 5

6 hiểu lầm cản trở bạn đạt thành tích cao trong công việc môi giới
22.12. 2022

6 hiểu lầm cản trở bạn đạt thành tích cao trong công việc môi giới # Phần 6

“Dù bạn nghĩ là mình có thể hay không thể thì bạn vẫn cứ đúng”. – Henry Ford 1/ Hiểu lầm: Tôi không thể làm được. Sự thật: Nếu chưa cố gắng, thì bạn không thể biết là bạn có thể hay không thể làm được. 2/ Hiểu lầm: Việc đó không thể thực hiện ... Read more
4 giai đoạn phát triển trên con đường trở thành triệu phú BĐS
16.12. 2022

4 giai đoạn phát triển trên con đường trở thành triệu phú môi giới BĐS

Triệu phú môi giới bất động sản phải đi qua bốn giai đoạn sau Nghĩ tới một triệu đô la Thu nhập một triệu đô la Thu nhập ròng một triệu đô la và Thu nhập thụ động một triệu đô la Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy hầu hết các nhà môi giới ... Read more
Mô hình 3L của triệu phú môi giới bất động sản
16.12. 2022

Mô hình 3L của triệu phú môi giới bất động sản

Trong lần đầu tiên tiến hành phân loại những phát hiện của mình, chúng tôi nhận thấy có thể tập hợp chúng thành tám vấn đề mấu chốt. Cân nhắc kỹ hơn, chúng tôi bỏ bớt ba và thu hẹp lại còn năm. Cuối cùng, chúng tôi nhận thấy còn lại 3 chữ L làm ... Read more
13.12. 2022

Mô hình hóa, nền tảng của thành công!

Mô hình hóa – Nền tảng thành công “Người ta đã sống ở trên đời trước chúng ta” Có hai sự kiện trong đời đã làm thay đổi vĩnh viễn niềm tin của tôi rằng một người chỉ cần được Chúa ban tặng tài năng là có đủ khả năng đạt được thành công. Sự ... Read more
06.12. 2022

Thành công nằm trong sự đơn giản

“Những sự thật vĩ đại nhất là những sự thật đơn giản nhất và những con người vĩ đại nhất cũng như vậy”. – Augustus và Julius Hare BẠN KHÔNG PHẢI LÀ METHUSELAH! Mọi người đang trên đường trở thành triệu phú. Tôi chắc chắn nếu có đủ thời gian, mọi người sẽ tới được ... Read more