Chốt hẹn khách hàng

09.01. 2023

IREA Leader Talk #3 – Lộ trình phát triển nhân sự thành công

Nhận định nghề Môi giới Bất động sản vào thời điểm hiện nay?
21.12. 2022

Nhận định nghề Môi giới Bất động sản vào thời điểm hiện nay?

3 kỹ thuật đơn giản để tạo một cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng
02.11. 2022

3 kỹ thuật đơn giản để tạo một cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng